Kontakt informacije

Adresa: Banjska 1, 71270 Fojnica, Bosna i Hercegovina

ID broj: 4236565230008
Telefon: +387 (0)61 780-162
E-mail: aspekt@fojnica.ba
E-mail: aspekt.mnl@gmail.com
Transakcijski račun: 199-470-00568526-52 kod Sparkasse Bank

Predsjednik: Muhamed Huzbašić, +387 (0)61 780-162
Dopredsjednik: Tomislav Bošnjak, +387 (0)63 866-543
Sekretar: Sedin Mehić, +387 (0)62 545-019

Linkovi:

Web: www.aspekt.fojnica.ba
Web: www.fojnica.ba/aspekt