O nama

aspekt_logoAsocijacija za sport, ekologiju, edukaciju, kulturu i turizam “Malonogometna liga Fojnica” osnovana je 05.12.2012.godine, a registrovana na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona, sa danom 17.12.2012. godine.

 

 

Ciljevi i djelatnost ASPEKT “MNL Fojnica” su:

 • Popularizacija sporta, ekologije, kulture i turizma kao i edukacija članova i građana iz pomenutih i njima srodnih disciplina i djelatnosti.
 • Organizovanje sportskih takmičenja i manifestacija , sa posebnim akcentom na Općinsku ligu u malom nogometu.
 • Povezivanje članova, razmjena saznanja i iskustava, kao i drugi oblici saradnje sa srodnim udruženjima i asocijacijama u zemlji i svijetu.
 • Formiranje sportskih ekipa i posticanje na bavljenje sportom, kao i propagiranje zdravog načina života.
 • Uključivanje većeg broja građana, a naročito omladine u rad ASPEKT “MNL Fojnica”.
 • Saradnja sa svim institucijama koje se bave disciplinama i djelatnostima kao i ASPEKT “MNL Fojnica”
 • Saradnja sa drugim udruženjima, privrednim subjektima i naučnim organizacijama na planu ostavarivanja statutarnih ciljeva i zajedničkih interesa.
 • Afirmacija i očuvanje prirodnih ljepota Fojnice.
 • Organizovanje ekoloških akcija, kao i posticanje na očuvanje životne sredine.
 • Pokretanje inicijativa, izrada projekata, kao i saradnja sa predstavnicima lokalne zajednice u cilju najefikasnije zaštite životne sredine i ljudskog zdravlja.
 • Organizovanje kulturnih manifestacija.
 • Poduzimanje promotivnih kampanji radi prezentacije prirodnih, kulturnih i historijskih vrijednosti Fojnice u turističke svrhe.
 • Postizanje višeg nivoa stručnog znanja članova kao i ostalih građana, kroz organizovanje škola, kurseva, seminara, simpozija, predavanja i dr.